av软件(永久免费)app

av软件(永久免费)app

曰∶苏叶之义,不过散表邪耳,原不深入于里。下气,止心腹痛,下血消肿,解痈灭汤火热疮,并治金疮。

岂知元参乃君药,实可恃之夺命以救人者乎。所虞者,同风药并用耳,可暂而不可常,中病则已,又何必久任哉。

水不上泛为痰,何必更消其痰。或问沙参补五脏之阴,先生谓只补肺、肝之二脏,与前人之论大殊,何也?

但治热而不治寒,虚寒之人,不可轻用地榆凉血之品也。然而,消药必伤气血,与其消气,不若消血,况原病于血之瘀也。

或问栝蒌与天花粉,同为一本,何以天花粉反不似栝蒌之迅扫胸中之邪耶。无鲜草,可用干草,干则不必百斤,三十斤便可熬膏取七斤也。

大约入诸补剂之中,以三钱为率,可从中再减,断不可此外更增。余客闽,有一贵人卒然中风,余切其脉,绝无浮象,甚微细欲绝。

Leave a Reply